Απεντομώσεις Θεσσαλονίκη – ΑΛΦΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

Mυοκτονίες

Αρχική /

Μυοκτονίες

Τα Τρωκτικά (ποντίκια) αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της δημόσιας υγείας διότι:


1. Μεταδίδουν στον άνθρωπο ασθένειες, όπως λεπτοσπείρωση και τύφο

2. Προκαλούν καταστροφές σε προϊόντα, υλικά και εγκαταστάσεις

3. Μεταφέρουν ψύλλους, τσιμπούρια και ψείρες τα οποία είναι φορείς επιπλέον παθογόνων ασθενειών

      Στην Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ διαθέτουμε την απαιτούμενη από το νόμο ”Άδεια Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών σε Κατοικημένους Χώρους” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και πραγματοποιούμε εφαρμογές Μυοκτονίας τόσο σε επαγγελματικούς όσο και σε οικιακούς χώρους.

     Τα πιο κοινά είδη τρωκτικών που απαντώνται στην Ελλάδα και μας απασχολεί η καταπολέμησή τους είναι:
1. Mus Musculus (Οικιακός ποντικός)
2. Rattus Rattus ή μικροεπίμυς (Ποντικός των πλοίων)
3. Rattus Norvegicus ή μεγαλοεπίμυς (Ποντικός των υπονόμων)

 

Βήματα για την αντιμετώπιση της παρουσίας τρωκτικών

1. Επιθεώρηση του χώρου ενδιαφέροντος αλλά και του περιβάλλοντος χώρου από τον Υπεύθυνο Επιστήμονα της Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ
2. Αναλυτικές προτάσεις για την βελτίωση της Υγιεινής των χώρων με στόχο την εξάλειψη ή τη μείωση των παραγόντων που διευκολύνουν την διαβίωση των τρωκτικών

3. Σύνταξη τεχνικής μελέτης με καθορισμό του αριθμού και των θέσεων των δολωματικών σταθμών ασφαλείας που θα εγκατασταθούν στους εξωτερικούς χώρους, σε ζώνες προστασίας περιμετρικά των κτιρίων και των περιφράξεων

4. Τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών με το κατάλληλο αιμολυτικό (αντιπηκτικό) δόλωμα στις επιλεγμένες θέσεις με στόχο τη δραστική μείωση του πληθυσμού των τρωκτικών

5. Καθορισμός του ετήσιου αριθμού επιθεωρήσεων-εφαρμογών αντικατάστασης των δολωμάτων ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος

Η Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ σχεδιάζει και εφαρμόζει Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Τρωκτικών λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες κάθε ιδιωτικού χώρου ή επιχείρησης. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας συντάσσουμε και παραδίδουμε ”Φάκελο Μυοκτονίας”, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα – πιστοποιητικά τα οποία ζητούνται κατά τον Υγειονομικό Έλεγχο και αποτελούν την έγγραφη τεκμηρίωση των Εφαρμογών μας.

Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ | Απεντομώσεις - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις Θεσσαλονίκη | ESPA BANNER
Skip to content