Απεντομώσεις Θεσσαλονίκη – ΑΛΦΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

Υγειονομική Διάταξη 47829/2017

Aρχική /

Υγειονομική Διάταξη 47829/2017

Εταιρίες Ποτών και Τροφιμων, σας ενδιαφέρει!

Σύμφωνα με την Υ.Δ. 47829/2017όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν, να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής.

Οι απαιτήσεις υγιεινής, έχουν σχέση και με τα προγράμματα απολύμανσης και απεντόμωσης-μυοκτονίας, αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητάς της. Η τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων που αφορούν, εκτός των άλλων, την τήρηση αρχείων απολύμανσης και απεντόμωσης-μυοκτονίας αποτελεί την προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

Υγιονομικοί έλεγχοι ασκούνται τακτικά ή έκτακτα στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της  Υ.Δ. 47829/2017 συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές  κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να μοιραστούμε μαζί σας, την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μας.

•Διασφαλίζουμε την εικόνα της επιχείρησής σας
•Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας για εσάς

•Εξασφαλίζουμε την λειτουργία της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΔ 47829/2017

 

Η Άλφα Γεωπονική, στα πλαίσια της συνεργασίας της με επιχειρήσεις Τροφίμων & Ποτών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή  ”Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης’‘ Απεντομώσεων-Μυοκτονιών-Απολυμάνσεων, που εναρμονίζονται πλήρως  με την Υγειονομική Διάταξη 47829/2017, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004, καθώς και τις επιταγές των συστημάτων HACCP και ISO.

 

 

Περιγράφονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

 

https://www.ebed.gr/ebedimages/27_F-994498209.06YA47829(23.06.2017)YGEIONOMIKOIOROILEITOURGIASEPICHEIRISEONTROFIMON(1).pdf

 

Φροντίδα για την Υγεία

Υπεύθυνα – Άμεσα – Γρήγορα – Οικονομικά

Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ | Απεντομώσεις - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις Θεσσαλονίκη | ESPA BANNER
Skip to content