Απεντομώσεις Θεσσαλονίκη – ΑΛΦΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ

Απολύμανση (Covid-19)

Αρχικη /

Απολύμανση (Covid-19)

Απολύμανση

Η καταστροφή των διαφόρων μικροοργανισμών και πιθανών σπορίων τους 

Αποτελεί σημαντική διαδικασία για την διατήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής, μειώνοντας το επίπεδο του μικροβιακού φορτίου (Ιοί, Μύκητες, Σπόροι, Βακτήρια) σε αποδεκτά επίπεδα. Ιδιαίτερα σε ευαίσθητους χώρους, με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων, είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας.

Xόροι Εφαρμογών

Mέθοδοι απολύμανσης

1) Απολύμανση με τη χρήση ηλεκτροκίνητων εκνεφωτήρων ψυχρής εκνέφωσης (ULV Cold Fogger)

2) Απολύμανση με τη χρήση βενζινοκίνητων εκνεφωτήρων θερμής εκνέφωσης (Thermal Fogger)


 Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται επικίνδυνη έξαρση όσον αφορά τις λοιμώδεις ασθένειες, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τόσο τις προληπτικές όσο και τις άμεσες επεμβάσεις (Covid-19) Απολύμανσης – Μικροβιοκτονίας.

Από την Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ, η απολύμανση επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.. Συντάσσεται και παραδίδεται ”Φάκελος Απολύμανσης”, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα – πιστοποιητικά τα οποία ζητούνται κατά τον Υγειονομικό Έλεγχο και αποτελούν την έγγραφη τεκμηρίωση των Εφαρμογών μας.

Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ | Απεντομώσεις - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις Θεσσαλονίκη | ESPA BANNER
Skip to content