Παράσιτα

♦ Τρωκτικά

♦ Κατσαρίδες

♦ Μυρμήγκια

♦ Μαύρα Σκουλήκια

♦ Σκορπιοί

♦ Σαρανταποδαρούσες

♦ Κουνούπια

♦ Μύγες

♦ Σφήκες

♦ Περιστέρια

♦ Ψύλλοι

♦ Κοριοί

♦ Ξυλοφάγα έντομα

♦ Έντομα Αποθηκών

Υγειονομική Διάταξη 47829/2017

Περιγράφονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1842&item_id=12401

      Η Υγειονομική Διάταξη, υπ΄ Αρίθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47827 έχει τεθεί σε ισχύ και η εφαρμογή της καταργεί κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή. Περιγράφονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

      Σύμφωνα με την Υ.Δ. 47829/2017, όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν, να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής.

        Οι απαιτήσεις υγιεινής, εκτός των άλλων, έχουν σχέση με τα προγράμματα απολύμανσης και απεντόμωσης-μυοκτονίας, αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητάς της. Η τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων που αφορούν, εκτός των άλλων, την τήρηση αρχείων απολύμανσης και απεντόμωσης-μυοκτονίας αποτελεί την προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

        Υγειονομικοί έλεγχοι έχουν αρχίσει και ασκούνται τακτικά ή έκτακτα στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της  Υ.Δ. 47829/2017 συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές  κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή.

        Η Άλφα ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ, στα πλαίσια της συνεργασίας της με επιχειρήσεις  υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ''Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης'' Απεντομώσεων-Μυοκτονιών-Απολυμάνσεων, που εναρμονίζονται πλήρως  με την Υγειονομική Διάταξη 47829/2017, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004, καθώς και τις επιταγές των συστημάτων HACCP  και ISO.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να μοιραστούμε μαζί σας, την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μας.